Ifjúságpasztorációs tanulmányi napokat tartottak Kecskeméten

2014.11.07 18:03

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága november 4. és 6. között Kecskeméten tartotta éves ifjúságpasztorációs tanulmányi napjait – tájékoztatta szerkesztőségünket a bizottság munkatársa.

 

Az összejövetelre az egyházmegyék ifjúsági referensei, ifjúságiiroda-vezetői mellett ez alkalommal meghívást kaptak a hazai szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak ifjúsági munkával megbízott felelősei is.

A nyitónap estéjén Palánki Ferenc egri segédpüspök, az MKPK ifjúsági referense és Gábor Miklós, az MKPK Ifjúsági Bizottsága irodaigazgatója köszöntötte a konferenciára érkezett mintegy nyolcvan résztvevőt.

Az összejövetel első programpontjaként Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára Az egyetemes egyház és a fiatalok – három pápa szemével az ifjúságról címmel tartott előadást Josef Clemens püspök, a Világiak Pápai Tanácsa titkárának írása nyomán.

A világegyház ifjúságpasztorációs irányelveire való rátekintés után a konferencia második napján, november 5-én a hazai helyzetre reflektált Farkas László, a Váci Egyházmegye ifjúsági referensének előadása, amely egyúttal arra is kereste a választ, mely lelkipásztori területeken tudnak együttműködni az egyházmegyék és a szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak felelősei, hogyan tudnak egymás szolgálatára lenni, új közösségeket létrehozni és működtetni. „Csak ebben a kölcsönös ajándékozásban valósulhat ugyanis meg a konferencia fókuszpontjába állított evangéliumi csodálatos halfogás a lelkipásztori munkában is: az egymást segítő társak együtt sok halat fognak (vö. Lk. 5,1–11)” – fogalmazott az ifjúsági referens.

A második nap délutánján a közösségek személyes bemutatkozására és a közös munka lehetőségeinek feltérképezésére teret adó „lelki piac” következett, majd – amint arról már beszámoltunk – a résztvevők a város lakosságával együtt érseki szentmisén fogadták az ifjúsági világtalálkozók keresztjét és ikonját.

Az összejövetel zárónapján Bíró László tábori püspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke tartott előadást Lehetőségek a családpasztoráció és az ifjúságpasztoráció együttműködésében címmel. Előadásában az Olasz Püspöki Konferencia A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei című dokumentuma alapvetéséből kiindulva rámutatott: szorgalmazni és bátorítani kell a családi és az ifjúsági pasztoráció közötti, valamint a hitoktatással, a hivatásgondozással, az iskolai, szociális és szabadidős pasztorációval kapcsolatos együttműködést, illetve kooperációra van szükség minden olyan egyházi tevékenységben, melynek során az emberi személy fejlődése érdekében végeznek evangelizációt. A püspök hangsúlyozta: a szentségi házasságra való felkészítés a kezdetektől az egész egyház feladata.

A konferenciát Rettegi Zsolt felnőttképzési szakember Megújuló ifjúsági vezetőképzés: fiataljaink kortársaikért című műhelymunkája zárta, amely során a résztvevők reflektálhattak a közösségvezető-képzés fontosabb kérdéseire.

Az MKPK Ifjúsági Bizottságának Tanácsadó Testülete negyedéves ülésein túl immár hagyományosan ősszel többnapos konferenciát szentel egy-egy aktuális háttérkérdés, résztéma közös átgondolásának. Az alkalmak célja az ifjúsági felelősök közötti kapcsolatok elmélyítése is, hiszen tapasztalják: az országos ifjúsági kérdések összehangolt megoldásának kulcsa a munkatársak csapatszelleme, barátsága, közössége.

Fotó: Lambert Attila

Videó: Bonum TV

Magyar Kurír