Fiatalokért imádkozott a pápa

2013.11.10 17:48

 

November 8-án reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén Ferenc pápa imát mondott mindazokért a fiatalokért, akik szüleiktől „piszkos kenyeret” kapnak, amelyet kenőpénzekkel és korrupcióval kerestek meg. Ezek a fiatalok méltóságra éheznek, mert a nem becsületes munka elveszi tőlük a méltóságot.

A tisztességtelen intéző példabeszédéből kiindulva a Szentatya a világias, mondén szemléletről beszélt, felhívva a figyelmet a benne rejlő veszélyekre. Jézus az Atyához imádkozott, hogy tanítványai ne essenek a világiasság csapdájába.

„Amikor az ellenségeinkre gondolunk, valójában először a gonoszra gondolunk, mert éppen az árt nekünk. A mondén hangulat, életstílus nagyon tetszik az ördögnek, amikor a világ értékei szerint élünk. Ez az intéző e világiasság példája. Valaki közületek azt mondhatja: 'Hiszen ez az ember azt tette, amit mindenki!'

De nem mindenki – figyelmeztetett a pápa, majd hozzátette: néhány intéző, vállalatigazgató, közhivatali vezető, néhány kormányzati vezető igen... Talán nincsenek sokan. Ám ez kicsit a rövidebb út, a kényelmesebb út választása, amellyel könnyebben megélhetnek.

Az evangéliumi példabeszédben a gazda megdicséri becstelen intézőjét ravaszságáért. „Hát igen, ez a kenőpénz dicsérete. És a kenőpénz szokása világias és erősen bűnös szokás. Ez a szokás nem Istentől jön. Isten azt parancsolta, hogy tisztességes munkával keressük meg a kenyerünket. És ez az ember, az intéző megkereste a kenyerét, de hogyan? Piszkos kenyeret vitt haza a gyerekeinek. És a gyerekei, akik talán drága iskolákban nevelődtek, talán művelt környezetben nőttek föl, apukájuktól piszkos ételt kaptak, mert amikor szennyezett kenyeret hozott haza, elveszítette méltóságát. És ez súlyos bűn. Mert talán egy apró borítékkal kezdődik, de aztán olyan ám, mint a kábítószer” – fogalmazott a Szentatya.

Megállapította: „a kenőpénz szokása függőséghez vezet. Ha azonban létezik egy mondén ravaszság, akkor létezik a keresztény ravaszság is, hogy a dolgokat kicsit gyorsabban intézzük el ... nem a világ szemlélete szerint, hanem tisztességesen. Ez az, amit Jézus mond, amikor arra szólít, hogy legyünk ravaszak, mint a kígyó, és szelídek mint, a galambok: ezt a két dimenziót összhangba hozni a Szentlélek kegyelme, amelynek ajándékát kérnünk kell.”

Ferenc pápa péntek reggeli homíliáját imádsággal zárta. „Talán ma jót tesz nekünk, ha imádkozunk azért a sok kisgyerekért és fiatalért, akik szüleiktől piszkos kenyeret kapnak: ők is éhesek, a méltóságra éheznek. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy változtassa meg szívüket, és ne a kenőpénz istenségének hódoljanak, hanem vegyék észre, hogy a méltóság a méltó munkából jön, a tisztességes munkából, a mindennapos munkából, nem pedig ezekből a könnyű utakból, amelyek a végén mindent elvesznek tőled. Az evangéliumban szereplő embernek hiába volt sok véka búzája, teli raktárai, nem tudott mit kezdeni velük. 'Ma éjjel meg kell halnod' - mondta neki az Úr. Ezek a szegény emberek elvesztették a méltóságukat a kenőpénz gyakorlatában, amely nemcsak a megkeresett pénzt hozza magával, hanem a méltóság hiányát is! Imádkozzunk értük!” – mondta a Szentatya a vatikáni Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír