Fiatalok találkoztak szerzetesekkel

2016.02.15 16:22
"Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért" (Jn 15,13).
Amint az idézett evangéliumi rész állítja, a szeretet megnyilvánulási formái közül a legnagyobb az, ha  önzetlenül, saját egoizmusunkból kivetkőzve egész életünkkel mások javát szolgáljuk. Manapság ez a fajta mentalitás kezd kiveszni a társadalomból, a családokból és a különféle hivatásokból. Helyette az önmegvalósítás, a saját magam javának keresése uralkadik sokszor még rajtunk keresztényeken is. Azonban még vannak olyan életformák, melybe a krisztusi üzenet gondolata egészen belegyökerezve, azt mélyen átitatva tükrözi a helyes szeretet fogalmát. Ezek küzöl kiemelkedik a szerzetesi hivatás. Isten ugyanis egyes embereket meghív, hogy őt szolgálva, segítsék az embereket a nehéz körülményekben, betegségekben és egyéb bajokban. 
2016. február 13-án Nyíregyházán megrendezett hagyományos, „Fiatalok és szerzetesek talákozóján” több mint 65 fiatal vett részt, akik megismerkedtek a Sárospatakról érkezett lengyel származású Szent Erzsébet nővérekkel.
    A találkozón Tóth László plébános, ifjúsági referens megnyitóját követően a nővérek bemutatkoztak, ismertették életformájukat, rendjük történetét.
A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját négy fiatal nő alapította 1842-ben. A rend karizmája kezdetektől fogva az irgalmas szeretet lelkületét állította középpontba, amelynek alapján a betegeket, elhagyatottakat és a szegényeket otthonaikban szolgálták. Mindig oda mentek, ahol a legnagyobb volt a szükség, a nélkülözés. Életüket szentelték a rászorultak ápolásának a kórházakban, idősek otthonában és a testi fogyatékosok számára létrehozott intézetekben. Részt vesznek testi és szellemi fogyatékosok, valamint a pszichésen sérült gyermekek számára létrehozott otthonokban folyó munkában, továbbá a vallásos nevelésében, különösen a gyermekek és a fiatalok nevelésében. Szegénykonyhákat tartanak fenn. Foglalkoznak többek között rákos betegekkel, csonka családok gyermekeivel, hajléktalanokkal, menekültekkel, AIDS betegségben szenvedőkkel, kábítószerfüggőkkel és elítéltekkel. A nővérek közössége ma 19 országban található meg. Magyarországon a kommunizmust követően 2011-ben tértek vissza. Jelenleg  1500 nővér tartozik a közösséghez világszerte.
Előadásuk alatt a hallgatóságot több ízben is közös és mozgalmas énekekkel aktívan bevonták üzenetük átadásába.
Lengyel származásuk lévén az idén Krakkóban megrendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozóról adtak ízelítőt a fiataloknak.
Az összejövetelt közös szentségimádás követte, melyet a hivatásokért ajánlottak fel a nővérek.
A találkozót jókedéjű agapé zárta, ahol személyes beszélgetésre is volt lehetőség.
Úgy gondolom, a fiatalok a találkozón megtapasztalhatták a nővérek példáján és élethivatásán keresztül a krisztusi szeretet apró morzsáját, és megismerkedhettek annak lehetőségével, hogy az Isten szolgálatát embertársaink megsegítésével XXI. században is meg lehet élni elkötelezett, odaadó módon, vidám, szeretetteljes szívvel.
 
 
 
Gerhes József
ifjúsági irodavezető