Boldog Alberto Marvelli – akiben sok fiatal találhat példaképre

2015.10.06 21:09

Október 5-én emlékezett az egyház és a szalézi család Boldog Alberto Marvellire, az oratórium volt növendékére, aki közkedvelt szent Riminiben. Példamutató lelki életet élő, elkötelezett világi apostol; tanúságtevő, akit az egyház példaképként állít az új idők fiataljai elé.


Életszentségének híre nem csak a halála után jelentkezett, már életében elterjedt azok között, akik ismerték őt. Tanára, Canon Baravelli azt mondta, hogy szavaival mindenkit magához vonzott. Más tanúk is így beszéltek róla: „jó híre volt, mint egy példás fiatalnak, akit kivétel nélkül mindenki tisztelt”; „élete során mindenki csodálatát élvezte, mint egy példamutató fiatal keresztény”; „úgy éreztem, hogy felettünk áll, közelebb Istenhez.”

Boldog Alberto Marvelli (1918–1946)

Alberto Marvelli 1918. március 21-én született Ferrarában, hét gyermek közül ő volt a második. Amikor családjuk Riminibe költözött, járni kezdett a szalézi oratóriumba. Mindig szolgálatkész hitoktató és szervező lett, a szaléziak jobb keze. Példaképeinek Savio Domonkost és Pier Giorgio Frassatit tekintette.

Belépett az Actio Catholica oratóriumi csoportjába, amelynek nem sokkal később vezetője lett a plébánián. Az Actio Catholica egyházmegyei alelnöke lett Riminiben. Bolognában mérnöknek tanult, aktív tagja lett az Olasz Katolikus Egyetemisták Szövetségének. 1942 júniusában diplomázott és a torinói Fiat-gyárban kezdett dolgozni. Katonai szolgálatát Triesztben teljesítette, és sok társát sikerült az Oltáriszentséghez vonzania.

A második világháború alatt apostolként segített a kitelepítetteknek, és igazi támasz volt a szegények számára. A szövetségesekhez való csatlakozás után kinevezték Riminiben a községtanács tagjának az elszállásolásokkal és újjáépítésekkel foglalkozó irodába, és a polgári műszaki szolgálat vezető mérnöke lett. „A szegények jöjjenek először, a többiek tudnak várni” – mondogatta.

Elfogadta, hogy részt vegyen a választáson a Keresztény Demokraták listáján. Mindenki szorgalmas keresztény embernek ismerte, aki egyáltalán nem pártoskodó senki irányába, olyannyira, hogy egyik kommunista ellenfele így nyilatkozott: „Az én pártom akár veszíthet is. A lényeg, hogy Marvelli mérnök úr legyen a polgármester.”

Máriához való ragaszkodása és az Oltáriszentség alkották életének alappilléreit: „Micsoda új világ nyílt meg előttem Jézust szemlélve az Oltáriszentségben – írja naplójában. – Akárhányszor szentáldozáshoz járulok, akárhányszor Jézus belép hozzám istenségében és emberségében, kapcsolatba kerülve a lelkemmel, szent elhatározások születnek bennem. Egy láng, amely éget és emészt, de nagyon boldoggá tesz!”

1946. október 5-én halt meg, elütötte egy katonai teherautó. Jó keresztény és becsületes állampolgár volt, aki az egyházban és a társadalomban is szalézi szívvel tevékenykedett, ahogyan Don Bosco szerette volna. Magáévá tette a mottót: „Vagy felfelé haladva élni, vagy meghalni.”

2004. szeptember 5-én II. János Pál pápa avatta boldoggá.

Halála után szinte természetes volt, hogy sokan imádkoztak hozzá és a pártfogását, közbenjárását kérték. Egyesek azt állítják, hogy Alberto közbenjárására különböző kegyelmekben részesültek.

Sokan látogatják a sírját, gyertyát gyújtanak és virágokkal díszítik. Van, aki levelet rejt a virágok közé, remélve, hogy kérése meghallgatásra talál. Sokan tanúsítják, hogy híre és tisztelete egyre növekszik, és habozás nélkül állítják, hogy szent volt. Neki ajánlanak kerékpártúrát, futóversenyt, focikupát, művészeti tárlatot, énekversenyt és egyházközségi lapot is kiadnak az emlékének ápolására. Készült róla két dokumentumfilm, web-applikáció, hangoskönyv, gyermek e-könyv, i-imakönyv. Krisztus szenvedéséről írt gondolataival járják Riminiben a keresztutat a legfontosabb helyeken, ahol a fiatalként tanult, szolgált, dolgozott és meghalt. Ifjúsági imanapokat rendeznek, ahol írásaiból vett részleteket olvasnak fel, énekelnek és imádkoznak a közbenjárásáért a fiatalok.

Boldoggá avatásának tizedik évfordulója kapcsán 2014-2015-ben emlékévet hirdettek: szülővárosa, Ferrara és Rimini, ahol élt és dolgozott, közösen szerveztek a nevével fémjelzett programokat. Tudományos szemináriumokat tartottak, amelyen tanúságtételét és szociális munkásságát elemezték, a nevével jelzett kalendáriumot szerkesztettek, valamint gyermekkönyvet adtak ki Alberto betleheme címmel, mely a háború utáni első karácsonyról szól.

Az idén október 4-én ünnepi hangversennyel, a Boldog Alberto Marvellinek szentelt oratórium ősbemutatójával emlékeztek meg róla Riminiben. Ugyanezen a napon az olasz televízió bemutatta Az égnek készíttettünk című, Alberto Marvelliről készült filmet, amely a fiatal boldog életének legfontosabb állomásait mutatja be. 

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír