Az Egyház igényes szexuáletikája

2015.04.01 18:11

Házasságot csak azzal szabad kötni, akit szeretsz. Persze a magyarul egyetlen szóval kifejezett „szerelem” egy komplex viszonyulás, az érzékeny görög nyelv három kifejezést használ. Aki szeretne erős, boldog, nagy teherbírású, dinamikus házasságot kötni, annak mindhárom szeretetre készülnie kell.

 

Erósz

 

Az erósz alatt az ókori görögök a testi vonzódást, a gyöngéd szeretet értették, ami nélkül igazi szerelem elképzelhetetlen. Az erósz ősi erő, életet fakaszt, elevenné, sugárzóvá tesz. Életkedvet ajándékoz és óriási akadályokat is képes megmozgatni – a szerelme egyetlen érintésétől. Persze ősi idők óta azt is tudjuk, hogy az erósz rombolni is tud: rengeteg seb, vér, áldozatok lehetnek a nyomában. Így minden emberi társadalom egyrészt nagyra értékeli, csodálja, és művészeteiben ábrázolja – másrészt minden okos táradalom behatárolja, hiszen rombolni is tud. A mai fiataloknak az erósz építő erejéről nem kell sokat mondani, tudják. Inkább arra kellene figyelniük, hogy nem minden erósz jó önmagában. Néha úgy tűnik, mintha az Egyház valami jótól akarná megfosztani a fiatalokat, amikor a házasságon kívüli szexuális kapcsolat minden formáját bűnnek nevezi – mintha az erósz mindig és mindenütt csak építene, s az a mumus, aki mer beszélni a negatív erószról. Pedig azt hiszem minden fiatal környezetében vannak olyanok, akiket a hazug, bűnös erósz megsebesített vagy megnyomorított – ha őszintén körülnéz az ember. Nem kellene naivitásban és álomvilágban élni: az erósz nem mindenféle megélése tesz boldoggá, egy „akármilyen” szexuális előéletre nem következik be automatikusan egy boldog házasélet. Az Egyház a jobb emberség ügyvédje: éppen védeni akar az igényes szexuáletikájával!

 

Filia

 

A szerelem másik fajtája a filia, amikor fejben is társak vagyunk, amikor a világnézetünk, értékrendszerünk, hitünk is egyezik. Igazán azzal lesz jó a házasság, akivel az értékrendszer, a hit is megegyezik. Egy igényes értékrendszerű és hitű fiatal rengeteget fog szenvedni egy olyan házastárstól, akinek a világnézete, értékrendszere nagyon különbözik. Azért olyan lényegbevágó ez, mert az egész életvezetésünk az értékrendszer, a hit következménye: ki mint gondolkodik, úgy is él. A házasság közös életvezetés a jövő ködös útjain: akkor fog velem maradni a házastársam, ha a lényeges dolgokban (nem mindenben, de a legfontosabbakban!) hasonlóan gondolkodunk. Ki tudja, milyen lapot oszt a sors: jöhet az életünkbe siker, betegség, lottó ötös, szegénység, sok gyerek, munkanélküliség – mindezekre akkor fogunk hasonlóan reagálni és egy irányba dönteni, ha a gondolkodásmódunk nagyjából azonos. Akik semmibe veszik, hogy filiával (az értékrendszerrel, hittel) is szeretni kell egymást, azok szoktak elválni 1-2 éven belül. Az élet gyorsan és kegyetlenül bebizonyítja, hogy hiányzik ez a szerelem, s ezt nem pótolja a jó erósz sem. Aki okos akar lenni, legyen előre az: olyan házastársat érdemes keresni, aki úgy gondolkodik, hisz, mint én. Mivel az értékrendszer, a hit nem látszik, ezért ezt ki kell deríteni, hogy van-e közös jövőnk: ez pedig körültekintő munkát jelent! Ehhez kell sokat beszélgetni, tervezni a jövőt, mérlegelni, közösen dolgozni, megnézni egymás hátterét, együtt imádkozni.

 

Agapé

 

A szerelem isteni oldala az agapé: ezt Istentől tanuljuk. A Szentháromság csodálatos gazdagsága az, hogy az isteni Személyek nem unatkozó individuumok egymás mellett, hanem dinamikus szeretetkapcsolatban vannak. Jézus Krisztus ezt a szeretetet mutatta meg, erről tanított, ezt nyilatkoztatta ki. Az agapét csak Krisztustól lehet megtanulni! A házassághoz érdemes azon töprengeni, milyen ez az isteni agapé, s hogyan van meg köztünk. Krisztus az agapét olyannak mutatta, mint ami megelőző, nem az érdemeket nézi, nagyvonalú, intelligens, kenotikus, tekintettel van a befogadóra, irgalmas, komolyan veszi a történelmiséget, ajándékszerű, fő célja az üdvösség, sürgető. Jó azoknak a házasoknak, akik Krisztustól tanulják ezt a feltétlen, dinamikus, nagyvonalú és irgalmas szeretetet! A házasság szentségében nemcsak egymással, hanem magával a Szentháromsággal is szövetségre lépünk: Ő is hűséget ígér nekünk, hogy segít házassági ígéretünket gyümölcsözően kibontakoztatni, velünk lesz döntéseinkben, bővelkedésünkben és szűkölködésünkben is.

 

Erósz-filia-agapé: mindhárom szeretet kell a jó házassághoz, ha bármelyik hiányzik, nem lesz stabil a kapcsolat, ha bármelyik igénytelen, gyöngíti a másik kettőt. Érdemes igényesen készülni mindhárommal, érdemes a nagyon besározó bűnöket kerülni, érdemes mindhármat megerősíteni a házasságkötés előtt és utána is folyamatosan. Akik aztán mindhárom szerelemmel igazán szeretik egymást, azoknak Isten valóban olyan szintet ajándékoz, amit „szem nem látott, fül nem hallott”, amit a legmélyebben csak azok értenek meg, akik a Szentháromsággal együtt élik a szerelmüket.

 

Papp Miklós